Înscrieri la Facultatea de Protecţia Mediului – Oradea

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Admiterea se va desfăşura pe bază de concurs de dosare, departajarea făcându-se pe baza mediei dintre 50% media examen licenţă şi 50% generală a anilor de studiu din facultate. Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: media generală a anilor de studiu din facultate....